Rubriek16. Behandelen van gassen

[...]

Rubriek16.1. Productie of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd

[...]

Rubriek16.2. Niet-huishoudelijk scheiden langs fysische weg, cokesgas uitgezonderd

[...]

Rubriek16.3. Fysisch behandelen (samenpersen-ontspannen)

[...]

Rubriek16.4. Niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiŽnten en bevoorrading van motorvoertuigen

[...]

Rubriek16.5. Ontspanningsstations, maximum debiet meer dan 20.000 m≥/uur

[...]

Rubriek16.6. Gasautoklaven

[...]

Rubriek16.7. Opslagplaatsen voor gassen in verplaatsbare recipiŽnten

[...]

Rubriek16.8. Opslagplaatsen voor gassen in vaste reservoirs

[...]

Rubriek16.9. Aardgas

[...]

Rubriek16.10. Ondergrondse opslag van gasvormige brandstoffen

[...]

Rubriek16.11. Ondergrondse opslag van koolstofdioxide

[...]

Rubriek16.12. Installaties voor afvangen van koolstofdioxide

[...]