Rubriek16.1. Productie of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd

[...]