Rubriek16.2. Niet-huishoudelijk scheiden langs fysische weg, cokesgas uitgezonderd

[...]