Rubriek17.3. Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzon­de­ring van deze vermeld in rubriek 17.1., 17.4. en ru­briek 48.

[...]