Rubriek18. ONTGINNINGEN

[...]

Rubriek18.1. Groeven en graverijen

[...]

Rubriek18.2. Turfwinning

[...]

Rubriek18.3. Winning van mineralen door afbaggering van de zee- of rivierbodem

[...]

Rubriek18.4. Oppervlakte-installaties voor de winning van ertsen, bitumineuze schisten en koolwaterstoffen

[...]

Rubriek18.5. Dagbouw in de minerale industrie en steenwinning bij een effectief productieareaal van 25 ha of meer

[...]

Rubriek18.6. Ondergrondse winning van vaste koolwaterstoffen, ondergrondse mijnbouw en aanverwanten

[...]

Rubriek18.7. Afgraving van steenkoolterrils

[...]