Rubriek21.3. Opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten

[...]