Rubriek24. Laboratoria (al dan niet ge´ntegreerd in een elders ingedeelde inrichting)

[...]

Rubriek24.1. Laboratoria met een uitsluitend didactisch doel

[...]

Rubriek24.2. Ge´ntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van eigen productieprocessen

[...]

Rubriek24.3. Laboratoria die biologische, scheikundige, of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, en waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

[...]

Rubriek24.4. Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

[...]