Rubriek24.4. Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

[...]