Rubriek25.2. Andere inrichtingen voor het behandelen, vilthoed- en textielhaarfabrieken

[...]