Rubriek28.2. Opslagplaats van dierlijke mest

[...]