Rubriek29. METALEN (zie ook rubriek 20.2)

[...]

Rubriek29.1. Ertsen

[...]

Rubriek29.2. De verwerking van ferro-metalen

[...]

Rubriek29.3. Non-ferrometalen

[...]

Rubriek29.4. Metaalgieterijen en metaalpoeders

[...]

Rubriek29.5. Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van)

[...]