Rubriek30.6. Mechanisch bewerken van voorwerpen die asbest bevatten

[...]