Rubriek32. ONTSPANNINGSINRICHTINGEN EN SCHIETSTANDEN

[...]

Rubriek32.1. Inrichtingen met muziekactiviteiten

[...]

Rubriek32.2. Andere schouwspelzalen dan de schouwspelzalen, vermeld in rubriek 32.1.2

[...]

Rubriek32.3. Geautomatiseerde kegelbanen

[...]

Rubriek32.4. Rijscholen, ruiter-, draf- en rensport

[...]

Rubriek32.5. Lunaparken

[...]

Rubriek32.6. Modelvliegtuigen

[...]

Rubriek32.7. Schietstanden

[...]

Rubriek32.8. Baden en waterrecreatie

[...]

Rubriek32.9. Omlopen voor motorvoertuigen

[...]