Rubriek32.2. Andere schouwspelzalen dan de schouwspelzalen, vermeld in rubriek 32.1.2

[...]