Rubriek33.3. Behandelen of vervaardigen van voorwerpen

[...]