Rubriek34.3. Opslagplaatsen, meer dan 10 ton

[...]