Rubriek45.14. Opslagplaatsen voor granen en groenvoeders

[...]