Rubriek48. ZEEHAVENGEBIEDEN EN HAVENS

[...]

Rubriek48.1. Doorvoeropslagplaatsen in zeehavengebieden

[...]

Rubriek48.2. Zeehandelshaven en pieren

[...]

Rubriek48.3. Havens en haveninstallaties, met inbegrip van visserijhavens

[...]