Bijlage 10ter. Bekendmaking van de beslissingen over een aanvraag van een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning

[...]