Bijlage 8ter. Bekendmaking van een aanvraag van een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning en van het openbaar onderzoek

[...]