Rubriek52. LOZINGEN IN GRONDWATER

[...]

Rubriek52.1. Binnen de waterwingebieden en beschermingszones

[...]

Rubriek52.2. Buiten de waterwingebieden en beschermingszones

[...]