Wet oppervlaktewateren
26 maart 1971 - Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

'De wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ'† heft† 'De wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging' op, in zoverre ze van toepassing is op de territoriale zee.


Ter info:.

Dit wetboek werd opgeheven als gevolg van de publicatie van het Waterwetboek op 18 december 2018.

Op basis van de concordantietabel wordt per artikel een link gelegd naar het overeenkomstige artikel waar u de inhoudelijke bepalingen vanaf nu kan consulteren. De links activeert u in het menu "Extra" door op "Toon definities" te klikken.


Artikel 1.

[...]

Zie art. 3.1.2.


HOOFDSTUK I.
Algemene bepalingen


Art. 2.

[...]

Zie art. 3.2.1.


Art. 3.

ß 1.

[...]

Zie art. 3.2.2 en 3.1.2.

ß 2.

De Koning kan, op advies van de in raad vergaderde ministers, de vervaardiging [...] reglementeren van produkten die, indien zij na aanwending terechtkomen in de rioolwaters of in de oppervlaktewaters, hetzij de oppervlaktewaters kunnen verontreinigen of hun zelfreiniging belemmeren, hetzij de werking kunnen schaden van de installaties voor zuivering van afvalwater geŽxploiteerd door de waterzuiveringsmaatschappijen ingesteld bij deze wet.


Art. 4.

[...]

Zie art. 3.2.3.


Art. 5. [...]

Art. 6.

[...]


Art. 7.

[...]


HOOFDSTUK II.
De waterzuiveringsmaatschappijen


Afdeling I.
Doel en bevoegdheid


Art. 8. [...]

Art. 9. [...]

Art. 10. [...]

Art. 11. [...]

Art. 12. [...]

Art. 13. [...]

Art. 14. [...]

Art. 15. [...]

Art. 16. [...]

Art. 17. [...]

Art. 18. [...]

Art. 19. [...]

Art. 20. [...]

Art. 21. [...]

Art. 22. [...]

Art. 23. [...]

Art. 24. [...]

Art. 25. [...]

Afdeling II.
Organisatie van de waterzuiveringsmaatschappijen


Art. 26. [...]

Art. 27. [...]

Art. 28. [...]

Art. 29. [...]

Art. 30. [...]

Art. 31. [...]

Art. 32. [...]

Afdeling III.
bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest


Art. 32bis. [...]

Art. 32ter. [...]

Art. 32quater. [...]

Art. 32quinquies. [...]

Art. 32sexies. [...]

Art. 32septies.

[...]

Zie art. 2.6.1.1.1, 2.6.1.2.1, 2.6.1.2.2, 2.6.1.2.3, 2.6.2.1, 2.6.2.2 en 2.6.2.3.


Art. 32octies.

[...]

Zie art. 2.6.1.2.2, 2.6.1.2.1 en 2.6.1.1.1.


Art. 32novies. [...]

Art. 32decies. Overgangs- en slotbepalingen

[...]


Art. 32undecies. [...]

Art. 32duodecies.

[...]

Zie art. 2.6.1.3.1, 2.6.1.2.2, 2.6.1.2.3 en 2.6.1.3.1.


Art. 32terdecies.

[...]

Zie art. 2.6.1.2.1 en 2.6.1.3.2.


Art. 32quaterdecies.

[...]

Zie art. 3.4.1.


Art. 32quinquiesdecies. [...]

Art. 32sexiesdecies. [...]

Art. 32septiesdecies. [...]

HOOFDSTUK IIbis.
Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest inzake openbare riolen andere dan prioritaire rioleringen en inzake kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties.


Art. 32duo decies. [...]

Art. 32ter decies. [...]

HOOFDSTUK IIter.
Grachten


Art. 32quaterdecies. [...]

HOOFDSTUK III.


Art. 33. [...]

Art. 34. [...]

Art. 35. [...]

HOOFDSTUK IIIbis.
Bijzondere bepalingen voor het vlaamse Gewest inzake heffingen op de waterverontreiniging


Afdeling 1.
Algemene bepalingen


Art. 35bis.

[...]

Zie art. 4.2.1.1.8, 5.4.1.2, 4.1.1, 4.2.1.1.1, 4.2.1.1.2, 4.2.1.1.3, 4.2.1.1.4, 4.2.1.1.5, 4.2.1.1.6 en 4.2.1.1.7.


Afdeling 2.
Vaststelling heffing


Art. 35ter.

[...]

Zie art. 4.2.2.1.1, 4.2.2.1.2, 4.2.2.1.3, 4.2.2.1.4, 4.2.2.1.5, 4.2.2.1.6, 4.2.2.1.7, 4.2.2.1.8, 4.2.2.1.9 en 4.2.2.1.10.


Afdeling 3.
Berekening van de vuilvracht op basis van waterverbruik


Art. 35quater.

[...]

Zie art. 4.2.2.2.1, 4.2.2.2.2 en 4.2.2.2.3.


Afdeling 4.
Berekening van de vuilvracht op basis van meet- en bemonsteringsresultaten


Art. 35quinquies.

[...]

Zie art. 4.2.2.3.1, 4.2.2.3.2, 4.2.2.3.3, 4.2.2.3.4, 4.2.2.3.5, 4.2.2.3.6, 4.2.2.3.7, 4.2.2.3.8 en 4.2.2.3.9.


Afdeling 5.
Berekening van devuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater die in mindering mag gebracht worden in geval het geloosde afvalwater geheel of gedeeltelijk afkomstig is van het gebruik van oppervlaktewater


Art. 35sexies.

[...]

Zie art. 4.2.2.4.1, 4.2.2.4.2. en 4.2.2.4.3


Afdeling 6.
Berekening van de vuilvracht op basis van omzettingscoŽfficiŽnten


Art. 35septies.

[...]

Zie art. 4.2.2.5.1 en 4.2.2.5.2.


Afdeling 7.
Vestiging en invodering van de heffing


Art. 35octies.

[...]

Zie art. 4.2.4.1.


Art. 35octies/1.

[...]

Zie art. 4.2.4.2.


Art. 35novies.

[...]

Zie art. 5.4.1.2.


Art. 35decies.

[...]

Zie art. 5.4.1.3.


Art. 35undecies.

[...]

Zie art. 4.2.4.3.


Art. 35duodecies.

[...]

Zie art. 4.2.4.4.


Art. 35ter decies.

[...]

Zie art. 4.2.4.5.


Art. 35quater decies.

[...]

Zie art. 5.4.2.1 en 5.4.2.2.


Art. 35quaterdecies.bis. [...]

Art. 35quinquies decies.

[...]

Zie art. 4.2.4.6.


Art. 35sexies decies.

[...]

Zie art. 4.2.4.7.


Art. 35septies decies.

[...]

Zie art. 4.2.4.8.


Art. 35vicies.

[...]

Zie art. 4.2.2.1.11.


Afdeling 8.
Overgangs- en slotbepalingen


Art. 35octies decies. [...]

Art. 35novies decies. [...]

HOOFDSTUK IV.
Controle en strafbepalingen


Art. 36. [...]

Art. 37. [...]

Art. 38. [...]

Art. 39.

[...]


Art. 40. [...]

Art. 41.

[...]

Zie art. 5.4.1.1.


Art. 42.

[...]


HOOFDSTUK V.
Overgangs-, wijzigings en opheffingsbepalingen


Art. 43. [...]

Art. 44. [...]

Art. 45. [...]

Art. 46. [...]

Art. 47. [...]

Art. 48. [...]

Art. 49. [...]

Art. 50. [...]

Bijlagen.

[...]


Bijlage. bij de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

[...]


Bijlage 2. bij de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

[...]