HOOFDSTUK I.
Algemene bepalingen


Art. 2.

[...]

 

Zie art. 3.2.1.


Art. 3.

§ 1.

[...]

 

Zie art. 3.2.2 en 3.1.2.

 

§ 2.

De Koning kan, op advies van de in raad vergaderde ministers, de vervaardiging [...] reglementeren van produkten die, indien zij na aanwending terechtkomen in de rioolwaters of in de oppervlaktewaters, hetzij de oppervlaktewaters kunnen verontreinigen of hun zelfreiniging belemmeren, hetzij de werking kunnen schaden van de installaties voor zuivering van afvalwater geëxploiteerd door de waterzuiveringsmaatschappijen ingesteld bij deze wet.


Art. 4.

[...]

 

Zie art. 3.2.3.


Art. 5. [...]

Art. 6.

[...]


Art. 7.

[...]