HOOFDSTUK II.
De waterzuiveringsmaatschappijen


Afdeling I.
Doel en bevoegdheid


Art. 8. [...]

Art. 9. [...]

Art. 10. [...]

Art. 11. [...]

Art. 12. [...]

Art. 13. [...]

Art. 14. [...]

Art. 15. [...]

Art. 16. [...]

Art. 17. [...]

Art. 18. [...]

Art. 19. [...]

Art. 20. [...]

Art. 21. [...]

Art. 22. [...]

Art. 23. [...]

Art. 24. [...]

Art. 25. [...]

Afdeling II.
Organisatie van de waterzuiveringsmaatschappijen


Art. 26. [...]

Art. 27. [...]

Art. 28. [...]

Art. 29. [...]

Art. 30. [...]

Art. 31. [...]

Art. 32. [...]

Afdeling III.
bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest


Art. 32bis. [...]

Art. 32ter. [...]

Art. 32quater. [...]

Art. 32quinquies. [...]

Art. 32sexies. [...]

Art. 32septies.

[...]

 

Zie art. 2.6.1.1.1, 2.6.1.2.1, 2.6.1.2.2, 2.6.1.2.3, 2.6.2.1, 2.6.2.2 en 2.6.2.3.


Art. 32octies.

[...]

 

Zie art. 2.6.1.2.2, 2.6.1.2.1 en 2.6.1.1.1.


Art. 32novies. [...]

Art. 32decies. Overgangs- en slotbepalingen

[...]


Art. 32undecies. [...]

Art. 32duodecies.

[...]

 

Zie art. 2.6.1.3.1, 2.6.1.2.2, 2.6.1.2.3 en 2.6.1.3.1.


Art. 32terdecies.

[...]

 

Zie art. 2.6.1.2.1 en 2.6.1.3.2.


Art. 32quaterdecies.

[...]

 

Zie art. 3.4.1.


Art. 32quinquiesdecies. [...]

Art. 32sexiesdecies. [...]

Art. 32septiesdecies. [...]