Rubriek53. WINNING VAN GRONDWATER

[...]

Rubriek53.1. Grondwaterwinningsputten of proefpompingen

[...]

Rubriek53.2. Bronbemaling voor bouwkundige werken of openbare nutsvoorzieningen

[...]

Rubriek53.3. Drainering voor het gebruik en/of de exploitatie van cultuurgrond

[...]

Rubriek53.4. Bronbemaling voor tunnels of mijnverzakkingsgebieden

[...]

Rubriek53.5. Bronbemaling voor gebouwen of bedrijfsterreinen

[...]

Rubriek53.6. Grondwaterwinningsputten voor koude-warmtepompen

[...]

Rubriek53.7. Grondwaterwinning voor openbare watervoorziening

[...]

Rubriek53.8. Andere grondwaterwinningsputten

[...]

Rubriek53.9. Onttrekken van grondwater

[...]

Rubriek53.10. Waterbeheersingsprojecten voor landbouwdoeleinden

[...]

Rubriek53.11. Onttrekken van grondwater

[...]

Rubriek53.12. Grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning met inbegrip van terugpompingen van belucht grondwater in dezelfde freatische watervoerende laag voor ondergrondse beluchting

[...]