Afdeling III.
bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest


Art. 32bis. [...]

Art. 32ter. [...]

Art. 32quater. [...]

Art. 32quinquies. [...]

Art. 32sexies. [...]

Art. 32septies.

[...]

 

Zie art. 2.6.1.1.1, 2.6.1.2.1, 2.6.1.2.2, 2.6.1.2.3, 2.6.2.1, 2.6.2.2 en 2.6.2.3.


Art. 32octies.

[...]

 

Zie art. 2.6.1.2.2, 2.6.1.2.1 en 2.6.1.1.1.


Art. 32novies. [...]

Art. 32decies. Overgangs- en slotbepalingen

[...]


Art. 32undecies. [...]

Art. 32duodecies.

[...]

 

Zie art. 2.6.1.3.1, 2.6.1.2.2, 2.6.1.2.3 en 2.6.1.3.1.


Art. 32terdecies.

[...]

 

Zie art. 2.6.1.2.1 en 2.6.1.3.2.


Art. 32quaterdecies.

[...]

 

Zie art. 3.4.1.


Art. 32quinquiesdecies. [...]

Art. 32sexiesdecies. [...]

Art. 32septiesdecies. [...]