Art. 32decies. Overgangs- en slotbepalingen

[...]