Art. 32terdecies.

[...]

 

Zie art. 2.6.1.2.1 en 2.6.1.3.2.