Art. 4.
In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in § 1 worden de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1 en 3” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1, 3 en 4”;
in § 2, eerste lid, worden de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1 en 3” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1, 3 en 4”.