Art. 5.
In artikelá9 van hetzelfde besluit, worden de woorden “in artikelá21, eerste lid, 3░,” ingevoegd tussen de woorden “De fondsen bedoeld” en de woorden “in artikelá21, vierde, 1░”.