Art. 8.
De artikelen 6, 7, 8 en 9 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 met betrekking tot de openbare dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt worden opgeheven.