Art. 9.
Deze afdeling heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2003.