Art. 12.
In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt § 2 vervangen door de volgende bepaling:
(...)