Art. 18.
Deze afdeling heeft uitwerking op 1 juli 2003.