Art. 21.
Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.