Art. 22.
Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
(...)