Art. 26.
In artikelá4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░
in žá3 worden de woorden “van de eerste maand van het lopende jaar” en “van de maand januari van het lopende jaar” respectievelijk vervangen door de woorden “van de voorlaatste maand van het jaar t - 1” en “van de maand november van het jaar t - 1”;
2░
in žá4 worden de woorden “van de laatste maand van het vorige jaar” en “van de maand december van het vorig jaar” respectievelijk vervangen door de woorden “van de voorlaatste maand van het jaar t - 1” en “van de maand november van het jaar t - 1”;
3░
de volgende paragraaf wordt toegevoegd:
(...)