Art. 27.
Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepalingen:
(...)