Art. 29.
Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)