Art. 31.
Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)