Art. 32.
Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)