Art. 33.
In hetzelfde besluit wordt een bijlage ingevoegd die als bijlage is gevoegd bij deze wet.