Art. 34.
Deze afdeling en de bijlage bij deze wet hebben uitwerking op 1 oktober 2005.