Afdeling 4.
Koninklijk besluit van 18 januari 2008 betreffende de ombudsdienst voor energie


Art. 35.
Artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 juli 2003, wordt aangevuld als volgt:
(...)

Art. 36.
Artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 juli 2003 en 26 september 2005, wordt aangevuld als volgt:
(...)

Art. 37.
Deze afdeling heeft uitwerking op 22 februari 2008.