Art. 37.
Deze afdeling heeft uitwerking op 22 februari 2008.