Afdeling 5.
Koninklijk besluit van 18 december 2008 tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2009


Art. 38.
Het koninklijk besluit van 18 december 2008 tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2009 wordt bekrachtigd. Deze bepaling heeft uitwerking op 1 januari 2009.