Afdeling 6.
Koninklijk besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt


Art. 39.
Het koninklijk besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt wordt bekrachtigd. Deze bepaling heeft uitwerking op 1 juli 2009 met uitzondering van artikel 3, § 6, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003, zoals ingevoegd door artikel 1 van het voornoemd koninklijk besluit van 27 maart 2009, waarvoor ze op 1 januari 2009 uitwerking heeft.