HOOFDSTUK IIIbis.
Bijzondere bepalingen voor het vlaamse Gewest inzake heffingen op de waterverontreiniging


Afdeling 1.
Algemene bepalingen


Art. 35bis.

[...]

Zie art. 4.2.1.1.8, 5.4.1.2, 4.1.1, 4.2.1.1.1, 4.2.1.1.2, 4.2.1.1.3, 4.2.1.1.4, 4.2.1.1.5, 4.2.1.1.6 en 4.2.1.1.7.


Afdeling 2.
Vaststelling heffing


Art. 35ter.

[...]

Zie art. 4.2.2.1.1, 4.2.2.1.2, 4.2.2.1.3, 4.2.2.1.4, 4.2.2.1.5, 4.2.2.1.6, 4.2.2.1.7, 4.2.2.1.8, 4.2.2.1.9 en 4.2.2.1.10.


Afdeling 3.
Berekening van de vuilvracht op basis van waterverbruik


Art. 35quater.

[...]

Zie art. 4.2.2.2.1, 4.2.2.2.2 en 4.2.2.2.3.


Afdeling 4.
Berekening van de vuilvracht op basis van meet- en bemonsteringsresultaten


Art. 35quinquies.

[...]

Zie art. 4.2.2.3.1, 4.2.2.3.2, 4.2.2.3.3, 4.2.2.3.4, 4.2.2.3.5, 4.2.2.3.6, 4.2.2.3.7, 4.2.2.3.8 en 4.2.2.3.9.


Afdeling 5.
Berekening van devuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater die in mindering mag gebracht worden in geval het geloosde afvalwater geheel of gedeeltelijk afkomstig is van het gebruik van oppervlaktewater


Art. 35sexies.

[...]

Zie art. 4.2.2.4.1, 4.2.2.4.2. en 4.2.2.4.3


Afdeling 6.
Berekening van de vuilvracht op basis van omzettingscoŽfficiŽnten


Art. 35septies.

[...]

Zie art. 4.2.2.5.1 en 4.2.2.5.2.


Afdeling 7.
Vestiging en invodering van de heffing


Art. 35octies.

[...]

Zie art. 4.2.4.1.


Art. 35octies/1.

[...]

Zie art. 4.2.4.2.


Art. 35novies.

[...]

Zie art. 5.4.1.2.


Art. 35decies.

[...]

Zie art. 5.4.1.3.


Art. 35undecies.

[...]

Zie art. 4.2.4.3.


Art. 35duodecies.

[...]

Zie art. 4.2.4.4.


Art. 35ter decies.

[...]

Zie art. 4.2.4.5.


Art. 35quater decies.

[...]

Zie art. 5.4.2.1 en 5.4.2.2.


Art. 35quaterdecies.bis. [...]

Art. 35quinquies decies.

[...]

Zie art. 4.2.4.6.


Art. 35sexies decies.

[...]

Zie art. 4.2.4.7.


Art. 35septies decies.

[...]

Zie art. 4.2.4.8.


Art. 35vicies.

[...]

Zie art. 4.2.2.1.11.


Afdeling 8.
Overgangs- en slotbepalingen


Art. 35octies decies. [...]

Art. 35novies decies. [...]