Rubriek48.3. Havens en haveninstallaties, met inbegrip van visserijhavens

[...]