Rubriek18.3. Winning van mineralen door afbaggering van de zee- of rivierbodem

[...]